Varför delta i vår verksamhet?


Aktiv 

Läxhjälp


Alla är olika och har såklart olika behov.

Vi finns här för dig som behöver:

  • en studieplats                     (vi har öppet alla dagar i veckan)
  • stöd att planera studierna  (vi samarbetar med en specialpedagog som kartlägger dina styrkor och svagheter).
  • Läxhjälp 


Vi har kontakt med din lärare för en flexibel utbildning


För att du ska kunna läsa i din egen takt skapar vi en individuell studieplan tillsammans med din skola, detta  säkerställer att du får möjlighet att avsluta dina kurser.

Det som kan ingå i din studieplan:

förlängda provtider, muntliga förhör, längre tid på dig att lämna in uppgifter, 

med mera.